Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Způsob výpočtu DPH od 1.1.2013

1.01.2013
Od ledna roku 2013 nám zákon o dani z přidané hodnoty povoluje vlastně dva základní způsoby vypočtu DPH

Způsob výpočtu DPH od 1/1/2013

Způsob A
Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

Způsob B
Daň může plátce rovněž vypočítat z celkové úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně.
Použijí koeficient: 0,1736 při základní sazbě 21 %
A koeficient: 0,1304 při základní sazbě 15 %
Daň se může i v tomto případě zaokrouhlit tak, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

Cena bez daně se dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.