Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

DPH od 1/1/2013

6.01.2013
Dovolte nám, abychom Vás seznámili s některými novinkami, kterými nás obšťastnil náš úžasný zákonodárce s účinností od 1/1/2013 resp. 1/4/2013.

Novinky kolem DPH od 1/1/2013

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s některými novinkami, kterými nás obšťastnil náš úžasný zákonodárce s účinností od 1/1/2013 resp. 1/4/2013. 

Sazba DPH

Od 1/1/2013 se zvýšila základní sazba  z 20 % na 21% a snížená sazba z 14 % na 15 %

Upozorňujeme klienty, kteří uskutečňují zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, že se mírně změnily termíny v textaci jednotlivých činností. Bohužel není v našich silách dohlédnout případných důsledků v nuanci jednotlivých termínů.

Zákon umožňuje použít i elektronický daňový doklad  

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

Jeden z největších problémů v praxi se jeví NESPOLEHLIVÍ PLÁTCI a ručení za úhradu DPH u těchto subjektů.

Tímto titulem umožňuje správce daně PRÝ označit problémového plátce daně.

Plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, bude v případě, že poskytovatel plnění je nespolehlivý plátce, nově ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Plátce daně může v tomto případě využít zvláštní způsob zajištění podle zákona o DPH.  Doporučujeme v tomto případě platbu daně provést přímo na účet správce daně. Bohužel náš pohled je zohledňuje pouze hledisko daňové a nejsme schopni řešit například faktoring, postoupení pohledávky, zápočty či problém kolem samotných obchodních smluv uzavřených před datem účinnosti tohoto zákona či další jiné komplikace spojené s touto změnou zákona.

Ministerstvo nevede seznam všech nespolehlivých plátců, ale naši klienti sami budou v registru plátců nuceni hledat údaje o spolehlivosti jednotlivých svých dodavatelů.

Doporučujeme daňový portál
http://adisreg.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1%26poc_dic=2%26OK=Zobraz

Nebo ARES – i když ten i nadále vykazuje určité procento chybovosti. Má však o ekonomických subjektech širší informace.
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/

K dnešnímu dni není žádný z našich klientů veden jako nespolehlivý plátce, nejsme schopni kontrolovat každého vašeho dodavatele, a proto nemůžeme nést odpovědnost za uhrazenou fakturu či závazek.

Předpokládáme, že první subjekty, které správce daně označí jako nespolehlivý se objeví zhruba v únoru nebo březnu 2013. (Správce daně vydá rozhodnutí, toto musí být pravomocně rozhodnuto. Proti rozhodnutí se lze se odvolat.)

Bankovní účty a jejich zveřejnění

Všechny daňové subjekty – plátci daně jsou povinni správci daně nahlásit bankovní účty u tuzemských bank, které budou zveřejněny.
Tuto činnost budeme jménem našich klientů vykonávat výhradně my. Budeme s jednotlivými klient konzultovat jednotlivé účty a klient nám tuto skutečnost pouze potvrdí.
Správce daně od 1/4/2013 je zveřejní (ASI opět na daňovém portálu a ARES).
Pokud vy, coby příjemce zdanitelného plnění uhradíte platbu na jiný, než zveřejněný účet, za tuto daň ručíte. 
Doručujeme dbát zvýšenou ostražitost při úhradách plateb svých závazků.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Nově je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.
Toto rozšíření evidence rozšíří naši pracnost a až na výjimky se našich klientů nedotkne.