Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Důchodové připojištění a daně v roce 2013

11.02.2013
Změna výše nezdanitelné částky položky od základu daně v roce 2013 z titulu uhrazeného důchodového pojištění

Od základu daně ve zdaňovacím období roku 2013 lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho

 

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč,

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo

c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.

 

Závěr - příklad:

Pokud jste v roce 2012 uhradili na důchodové připojištění 18 000,- od základu daně jste si odečetli 12 000,- Kč.

Pokud v roce 2013 uhradíte na důchodové připojištění 18 000,- od základu daně si odečtete 6 000,- Kč.

Pokud v roce 2013 uhradíte na důchodové připojištění 24 000,- od základu daně si odečtete 12 000,- Kč.