Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Zdravotní pojištění roku 2014 - minimální platba


Minimální zdravotní pojištění pro rok 2014 u osob samostatně výdělečně činných


Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se od 1. 1. 2014 zvyšuje, a to z dosavadních 1 748 Kč na 1 752 Kč. I toto zvýšení zálohy o pouhé 4 koruny je třeba realizovat již od lednové platby pojistného.


Zálohu v této výši musí poprvé za leden 2014 uhradit všichni podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2012 platili v roce 2013 zálohy nižší než 1 752 Kč.


Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven minimální vyměřovací základ – např. OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši 1 148 Kč, nebo OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát.


Všem připomínáme, že posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.