Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Hotovostní platby od prosince 2014

30.11.2014
Dovolujeme si upozornit, že k 1.12.2014 vstoupila v platnost změna zákona 254/2004 Sb.o omezení plateb v hotovosti.

Dovolujeme si upozornit, že k 1.12.2014 vstoupila v platnost změna zákona 254/2004 Sb.o omezení plateb v hotovosti.

Původní částka, která byla limitována hodnotou 350.000 Kč, se snižuje na 270.000 Kč.

Vyšší částku je poskytovatel platby povinen provést bezhotovostně. Příjemce vyšší platby nesmí hotovostní platbu přijmout.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Platba v cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Upozorňujeme, že  fyzická osoba či právnická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povinnost ukládá tento zákon.

Fyzické osobě za tento správní delikt hrozí pokuta do výše 500 000 Kč.

Právnické nebo podnikající fyzické osobě za tento správní delikt lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.