Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Informace ke složenkám pro platby daně z nemovitých věcí 2016• Složenky jsou zasílány fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají zřízenou datovou schránku

Informace ke složenkám pro platby daně z nemovitých věcí 2016

 

 • Složenky jsou zasílány fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají zřízenou datovou schránku
 • FO (poštovní poukázka A) – nepodléhá poštovnímu poplatku
 • PO (složenka typu A) – podléhá poštovnímu poplatku
 • PO, které mají zřízenou datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je místo složenky zasílána do datové schránky informace o daňové povinnosti
 • Daň z nem. se stanovuje za všechny nem. věci poplatníka na území příslušného kraje, pokud tedy má poplatník více nemovitých věcí na území více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady
 • Pro platbu daně u každého FÚ je zaslána jedna složenka, pokud daň u FÚ činí nejvýše 5 000,- nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000,- a platí se ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000,- lze ovšem zaplatit i jednou složenkou a to v termínu první splátky daně
 • Na složenkách nalezneme číslo účtu místně příslušného FÚ (dle toho, kde se nemovitost nachází)
 • Na alonži složenky je uvedená celková výše daně, výše a termíny splatnosti splátek, stav daňového účtu poplatníka (přeplatek, nedoplatek), spravující územní pracoviště FÚ
 • Složenky jsou zasílány v nezávislém pořadí, proto je v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci současně, nejpozději by je však měli poplatníci obdržet do 25. 5. 2016
 • Pokud poplatník podá daňové přiznání po 31.1.2016 a v něm vypočtená daň se liší od částky na složence, uhradí daň ve výši vypočteném DP, případně ve výši sdělené správcem daně platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
 • Adresa P.O. BOXu neslouží pro komunikaci s FÚ, dotazy, podněty, odvolání apod. se zasílájí na adresu územního pracoviště místně příslušného FÚ

   

   

   

   

  Použité zkratky:

  *FO – fyzická osoba

  *PO – právnická osoba

  *DP – daňové přiznání