Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Daň darovací ve zkratce v linii přímé a kousek vedle

Poplatník je nabyvatel

Předmětem daně jsou nemovitosti (majetek minus dluhy)

Cena nabytí je cena dle zvláštního předpisu (tedy dle soudního posudku)

Děti, rodiče prarodiče  patří do první skupiny příbuzných

Do druhé skupiny patří sourozenci, synovci, děti manžela, tcháni a tchýně, zeťáci a snachy

Sazby daně jsou od 1% do 5% ( - u vás nezajímavá a nepotřebná informace)

Finanční úřad je ten, do kterého spadá nemovitost nebo ten, kde má nabyvatel trvalý pobyt

OSVOBOZENÝ  je všechen majetek mezi  osobami v první a druhé skupině

Termín pro podání daňového přiznání je 30 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena smlouva o bezúplatném převodu s doložkou o povolení vkladu do katastru. Ale pouze v případě, že daň je vyšší než 100 Kč. Takže se přiznání většinou nepodává.

Součást daňového přiznání je ověřený opis kopie smlouvy potvrzující vklad (dle naší zkušenosti ho i to ověří na FÚ (nejlépe ten FÚ,  který jest příslušen).

Znalecký posudek se nevyžaduje, pokud je majetek osvobozen.

Komentáře