Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Nová organizace finančních úřadů od 1/1/2013

22.12.2012
Dovolujeme si upozornit, že dnem 1/1/2013 vstupuje v účinnost nový zákon týkající se organizace finančních úřadů. Budeme mít celkem 14 finančních úřadů a jeden specializovaný. Ze současných 199 finančních úřadů se stanou územní pracoviště.

Problémy mohou nastat při platbách daní. Od nového roku budou v účinnosti nové bankovní
účty. Skladba bankovních účtů zůstává stejná (předčíslí bankovního účtu a matriková část).

Přikládáme nejdůležitější výběr:

Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780

Správní poplatky 3711

Zvláštní prostředky - exekuce 35
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039

Zde uvádíme všechny:
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 / 0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 / 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 / 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 / 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 / 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 / 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 / 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 / 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 / 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 / 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 / 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 / 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 / 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 / 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 / 0710


Za den platby je považován den, kdy je částka připsána příslušnému správci daně.
Prosíme, proto naše klienty, aby úhradám daní
věnovali zvýšenou pozornost, zvláště číslu účtu. Dle
sdělení ČNB bude převodový můstek fungovat
nejméně celý kalendářní rok 2013.