Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

daň z nemovitostí

27.12.2012
Od 1/1/2013 jsme svědky nové organizace daně z nemovitostí

Jak jsme Vás již informovali, počínaje 1/1/2013 se ruší stávající známá struktura daňové správy České republiky.

Tak jak jsme Vás již informovali, počínaje 1. 1. 2013 se ruší stávající známá struktura daňové správy v České republice.
Tato organizace má za následek i změnu organizace správy daně z nemovitostí.
Pokud fyzická nebo právnická osoba vlastní nemovitost v působnosti svého nového finančního úřadu, nemovitosti, které byly do 31. 12. 2012 v působnosti „starých finančních úřadů“, k 1. 1. 2013 budou spisy přestěhovány na pracoviště, ve kterém máte sídlo nebo místo trvalého pobytu.
Správce daně vytvořil algoritmus, na základě kterého přestěhoval nebo přestěhuje spisu do jednoho pracoviště krajského finančního úřadu.
Pokud vlastníte nemovitosti v působnosti kraje, ve kterém nemáte sídlo ani místo trvalého pobytu, v lednu 2013 požádáme správce daně o informaci, na kterém finančním úřadu bude veden spisový materiál klienta. Tento dotaz bude směřován cíleně pouze těm klientům, kterých se to týká.