Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Zákoník práce od roku 2012

25.05.2010
Novinky v zákoníku práce

Změny od 1.1.2012

1.)Změny v zákoníku práce (změny v oblasti právní úpravy zkušební doby, sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou, kompenzace práce přesčas, změny v nařizování a čerpání dovolené, opětovné zavedení možnosti dočasného přidělování (půjčení) zaměstnanců běžnými zaměstnavateli (bez licence agentury práce), změny v úpravě výpovědních důvodů a výpovědní doby nebo navrácení úpravy tzv. moderačního práva soudu, tedy práva snížit náhradu mzdy neplatně propuštěnému zaměstnanci, v  souvislosti s propouštěním změna úpravy odstupného (navázání výše na délku trvání pracovního poměru), konkurenční doložky, doručování dokumentů zaměstnancům, podřazení tzv. švarcsystému pod nelegální práci s minimální pokutou 250.000,- Kč (maximální pak 10.000.000,- Kč)

2.)Změny v zákoně o zaměstnanosti (např. odpadnutí povinnosti hlásit volné pracovní místo (neplatí při zaměstnávání cizinců) nebo změny v úpravě podpory v nezaměstnanosti

3.)Novela zákona o nemocenském pojištění (účast na nemocenském pojištění při uzavření dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 korun měsíčně, noví účastníci nemocenského pojištění.: společníci s.r.o., komanditisté komanditních společností a členové družstev, současné omezení příjmovou hranicí 6200 korun končí. A to za podmínky, že mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost (družstvo) práci, za kterou jsou odměňováni alespoň 2000 Kč za měsíc, účastníky nemocenského pojištění budou nově i následující pojištěnci, v případě, že jejich příjem přesáhne 2000 Kč za měsíc a je předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů:členové kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstev a dozorčích rad akciových společností), likvidátoři a prokuristé, změny v krátkodobém zaměstnávání (nově se budou pracovní poměry uzavřené v jednom kalendářním měsíci sčítat. Pokud celkový příjem přesáhne 2 500 korun, bude zaměstnanec nemocensky pojištěn a musí být odvedeno sociální pojistné),změny ve výpočtu dávek nemocenského.)

4.) Změna zákona  o důchodovém pojištění- tzv. malá důchodová reforma –(nový způsob určování základní výměry, společné posuzování účasti na důchodovém pojištění osob, které jsou současně jednateli i společníky téže společnosti s ručením omezeným, změna u předčasných důchodů, zkrácení lhůty pro obnovu nároku na vdovský a vdovecký důchod, zrušení nároku na 12 měsíčních splátek vdovského nebo vdoveckého důchodu při uzavření nového sňatku)

5.)Změny ve srážkách ze mzdy (nové nezabavitelné částky (nezabavitelné minimum) při srážkách ze mzdy pro rok 2012, zvýšení základní nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpočtové základny), uplatňovaných při, zvláště exekučních, srážkách ze mzdy a obdobných příjmů, což povede k nižším srážkám ze mzdy a prodloužení doby splácení dluhů věřitelům.

6.)Změny ve mzdách vyplývající z daňové reformy (zavedení 19% sazby daně z příjmu pro fyzické osoby, která bude vypočítávána z hrubé mzdy, sjednocení sazeb odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění  6,5% u živnostníků a zaměstnanců, odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou nahrazeny daní z úhrnu mezd ve výši 32,5,%, snížení stropu pro sociální pojištění, zavedení daňového zvýhodnění ve výši 3000 Kč ročně pro zaměstnance formou zaměstnanecké slevy a zaměstnaneckého bonusu