Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

§ 92 písmenka

25.05.2010
Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví II

Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví od 1.1.2012

Potěšilo mne, že Ministerstvo financí uznává domněnku a vyvozuje z ní závěry.

Na oficiálních stránkách mfcr je uveden tento dotaz - v podstatě návod:

Dotaz:
Jsme stavební firma a budeme provádět dodávky stavebních prací pro města a obce. Podle informace zveřejněné na internetu ČDS: „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ je doporučeno pro jistotu poskytovatele plnění, že nemá uplatnit režim přenesení daňové povinnosti, aby příjemce písemně prohlásil, že plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně a nebo, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Příjemce plnění nám poskytnul pouze svoje DIČ plátce. Jak máme postupovat - lze aplikovat režim přenesení daňové povinnosti i v tomto případě? DIČ jsme ověřili, obec je pod ním registrována jako plátce DPH.

Odpověď:
Ano, lze. Ze skutečnosti, že Vám příjemce plnění poskytnul svoje DIČ a je registrován jako plátce DPH, lze dovodit, že Vám tímto deklaruje, v jaké pozici bude vystupovat ve vztahu k vaší dodávce. Deklaruje tak, že bude vystupovat jako osoba povinná k dani (plátce). Příjemce plnění danou věc potvrzuje i tím, že akceptuje veškeré daňové doklady, které mu budete v souvislosti s těmito dodávkami vystavovat a na kterých uvádíte (podle § 92a odst. 2 zákona o DPH) i sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.